Rema Rimi Bunnpris Joker eller Nordby? FORBUD eller FRIHET

mai 11, 2015
image
image

Hva er det som gjør at handelsnæringen ber om restriksjoner og forbud? Er det virkelig politikerne som skal regulere konkurransen og skal det begrenses til handel?

Eksempelet på forbud fra Ontario Canada, Sunday Law, er over hundre år gammel. Den gangen var det stort sett kirken som fikk lov å tilby noe som helst på søndager.

Om politikerne skal begrense søndagsaktiviteter, er det da slik at flere områder enn butikker skal reguleres?

Om handelsnæringen mener at alle må ha søndagsåpent, fordi loven gir adgang til det, det blir ingen åpningsplikt, åpner det flere spørsmål om organisering innen næringen enn lovendringen i seg selv. Det kan f.eks. Ikke være slik at alle butikker i et kjøpesenter må ha åpent selv om senteret har søndagsåpent, men dette må næringen selv rydde opp i.

Mange tusen mennesker reiser til Sverige på søndager. Ikke alle går tur i skogen eller drikker kaffe på gater og torg. Mange bruker nettopp søndagene til å besøke kjøpesenter, med bedre tid enn i hverdagen. Norge og Norden har flest kvadratmeter kjøpesentere per innbygger i verden. En av grunnene er at det ikke er behagelig utendørs store deler av året. Bodø har god erfaring med innbygging av gågata i sentrum med slagordet at de alltid har godt vær.

Handelsnæringen bruker dårlig lønnsomhet og at nær sagt ingen ansatte ønsker søndagsjobbing. Det er forunderlig at selv næringsdrivende nær handelslekkasjen til vårt naboland er negative til at restriksjoner på åpningstider i Norge kan muliggjøre økt service og bedre konkurransevilkår på vår side av grensen. Sverige på lik linje med mange land i Europa har ingen restriksjoner med hensyn til åpningstider.

Jeg mener det viktigste argumentet for å endre loven og lover i Norge er å gi innbyggere og næringsdrivende frihet til selv å velge. Reguleringer og restriksjoner må kun benyttes der utenforliggende forhold lider tap, skade eller uforholdsmessig belastning.

Om kommunene gis oppgaven å bestemme hvorvidt handelsnæringen kan ha søndagsåpent vil Fremskrittspartiet i Fredrikstad gå inn for en slik mulighet.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu