Samfunnet og kommunene har blitt bedre med H og FrP?

april 24, 2017

Har Ap og de andre partiene på venstresiden grunn til å kritisere utviklingen siste tre årene? Jeg mener de ikke har det!

For perioden 2013 - 2016 har kommunene hatt en gjennomsnitt årlig realvekst i frie inntekter på 2,3 prosent. Da Ap og SP hadde ansvaret i perioden 2005 - 2013 var veksten i gjennomsnitt 1,6 prosent.

I tillegg til veksten i frie inntekter har Stortinget for 2017 vedtatt tiltakspakke på 650 millioner som er en økning på 250 millioner som var tiltaket i 2016.

Kommunereform

Regjeringen har  gjennomført en kommunereform som har medført at 118 kommuner så langt er redusert til 46 nye kommuner. Norge vil således ha 356 kommuner fra 2020.

Ap forteller at de vil reversere denne prosessen om de får regjeringsmakt, men ikke glem at Ap i Østfold har ment at det skal være maks fem kommuner. De har vært for sammenslåinger med og uten "tvang". I dag står Sarpsborgordføreren og Fredrikstadordføreren frem og snakker om å stå sammen - ikke slå sammen. En ganske patetisk kronikk for en tid tilbake i Fredriksstad Blad, men slik fungerer Ap-LO-systemet. Men hvem husker ikke Aps tvangssammenslåing av kommunene i og rundt Fredrikstad?

Jeg er enig med Aps fylkesordfører Haabeth at fem kommuner i Østfold er riktig og at Østfold slår seg sammen til en region som heter Viken.

Bedre og raskere planprosesser

Forenklinger av plan- og byggesaker ville aldri skjedd med Ap som ansvarlig. H og FrP derimot som setter fornying, forenkling og forbedring av tjenestene til innbyggerne som førsteprioritet har endret en vesentlig del av plan- og bygningslovens, planprosessene i kommunene og byggtekniske forskrifter. I tillegg kommer digitalisering av de store manuelle kommunale prosessene innbyggerne tilgode. Dette hadde aldri skjedd med maktpartiene Ap og LO.

Enklere og rimeligere å bygge bolig

Er det noen som tror  AP- LO-systemet hadde tenkt at det er mulig å redusere byggekostnadene ved å forenkle reglene? Neppe!

Byggteknisk forskrift endres. Nå kan folk bygge garasjer og andre bygg på egen eiendom uten å betale en drøss med penger samt offentlig og kritisk gjennomgang av hvorfor en vil bygge..... Endringene denne regjeringen har gjort reduserer byggekostnader, reduserer søknadsmassen og kostnadene for hus, leiligheter og andre bygg.

LO ville aldri gitt Ap tillatelse til slike endringer som gagner folk!

Er det noen som tror at offentlig sektor kan bli bedre?

Ikke Ap og LO - de mener alt krever mer penger og at ingenting skal endres

Regjeringen FrP og H har i alle sammenhenger i sitt arbeid siden 2013 tenkt forenkling, forbedring og fornying. Hvorfor?

Verden endrer seg raskt. Ap og LO vil ikke ha slike endringer. Jeg tror Ap og LO hadde vedtatt begrensninger for bruk av digitale tjenester. Digitalisering er nok langt på veg en form for privatisering av kunnskap- og prosesser som Ap og LO helst ikke vil ha. Men dette kan selv Ap ikke stoppe. Vi innbyggere kommuniserer digitalt. Det har dagens regjering forstått.  Sannsynlig vil Ap reversere mye av dagens digitale utvikling.

125 millioner brev fra offentlig sektor erstattes av digitale brev, 50 tusen timer færre punchetimer bare i Husbanken knyttet til bostøttesøklnader, offentlig skjemavelde er lagt trill A-ordningen - sparer næringslivet for nærmere en milliard årlig, - tenk når alle tjenester i kommunene er digitalisert! Hva vil det bety? Når alle tjenester kommer på nivå med vipps.... Hjemmebaserte tjenester hadde 500 000 bomturer i 2016!! Er det noen som tror Ap og LO vil ta disse utfordringene på alvor - bortsett fra at de nekter utvikling?

Øvrige forbedringer

Du kan gå inn på www.frp.no for å se liste over hva regjeringen gjennomfører på de fleste områdene. Min påstand er at det aldri har vært fokusert mer på forenklinger og forbedringer for folk flest i Norge. FrP i regjering utgjør en vesentlig forskjell.

Min mening er at det aldri har vært en regjering i Norge som har tatt folk så til de grader på alvor som dagens borgerlige regjering. Jeg er oppriktig bekymret for om folk lar seg lure av Ap-SP-LO-systemet.

Valgkamp

Ap-LO er sammensveiset..... SP er nasjonalistiske .....proteksjonistiske

Ingen god kombinasjon........

Det er avgjørende og viktig at H og FrP får fortsette det gode arbeidet i å forbedre Norge for folk flest. Samfunnet endrer seg, vi får mange utfordringer i årene som kommer, da er det viktig med framoverlente statsråder som slipper å drøfte proteksjonisme med SP og LO....

🙂

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu