Ordførerens troverdighet - mer opptatt av å få saken bort enn å rydde opp

oktober 17, 2016

På sin Facebookside den 14. oktober uttaler ordføreren at han er glad for at hans egen innstilling vedrørende håndtering av varslingskomplekset ble vedtatt i Formannskapets møte den 13/10. Han mener det er oppsiktsvekkende at H, FrP og V ikke vil agere nå, men vente på en ny sak fra rådmannen på et ikke definert tidspunkt. Han mener «vi» (Ap) tar varslerne på alvor ved å komme i gang med oppgaven. Ordføreren har nok, slik jeg ser det, mer interesse for at saken ferdigstilles enn at han er opptatt av å rydde opp overfor varslerne.

Ordføreren forsøker å fremstille seg selv og sitt parti som om de tar ansvar for varslerne. Han har tidligere ment at varslersaken er behandlet ferdig, og han har ikke forstått at denne saken måtte det ryddes opp i. Han viser en bevisst oppsiktsvekkende dårlig hukommelse, og han retter en helt uberettiget kritikk til rådmannens innstilling til Formannskapet som H, FrP og V støttet. Forslaget fra rådmannen var at det legges fram en sak for Bystyret med sikte på å gi mandat og rammer for en gransking av behandling av varslinger og varslere ved tidligere Seksjon for Regulering og teknisk drift med spesielt fokus på mobbing, trakassering og gjengjeldelse.

Undertegnede oversendte den 29. juni en anbefaling til ordføreren om at det må fremlegges en oversikt over hvordan prosessen har vært for varslerne samt hvilken del av ledelsen som har håndtert dette og hvordan. Undertegnede mente som følge av innholdet i rapporten fra Skatt Øst, mottatt kommunen 29. juni, at det ikke var tilstrekkelig at Rådmannen skulle gi tilsvar på skattesaken alene, men i tillegg utarbeide sak for opprydding for varslerne og ledelse. Til dette svarte ordføreren «det du ber om er jo i all hovedsak belyst inngående i revisjonsnotatet vedrørende RTD i fjor».

Fredrikstad FrP står fast på at Bystyret skal ha hånden på rattet for å sikre opprydding i varslersakene. I avisoppslag 12. juli, som oppfølger til ordførerens avvisning av min anbefaling, proklamerte undertegnede at saken må inneholde tre forhold: 1. Behandling av varslerne, 2. Konsekvens for ledelse og 3. Behandle og besvare bokettersynsrapporten fra Skatt Øst innen fristen. Til tross for at ordføreren mente sakene rundt varslerne var ferdigbehandlet våren 2015 har han nå tatt til orde for at han tar varslerne på alvor.

Det er ikke gitt at det kun er varslersaker innen RTD som er mangelfullt behandlet, men det må komme som oppfølging etter første opprydding. FrP ønsker at Bystyret vedtar mandat og rammer for ekstern granskning med spesielt fokus på mobbing, trakassering og gjengjeldelse. At ordføreren ikke ønsker at Bystyret setter seg i førersetet er en bekreftelse på at han mener saken var ferdigbehandlet i fjor og han ønsker saken raskest mulig bort fra sakskartene.

Bjørnar Laabak
Gruppeleder Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu