Vi kan bygge og vedlikeholde veier, jernbane og havner - med oljepenger

april 12, 2021

April 2021 er oljefondet, som har statutten "For deg og fremtidige generasjoner", på hele 11.216.500,500.500,00 kroner. Siste 7 år har verdien økt med 1.600 milliarder kroner hvert år. Norge er "søkkrike".

Markedsverdi (nbim.no)

Bjørnar Laabak

Hele Nasjonal Transportplan er 1.200 milliarder.

Bompenger er litt i overkant av 10 milliarder per år.

Bomgjelden er under 100 milliarder.

Hvorfor er det bare FrP som mener Norge har råd til å fjerne alle bompenger?

Bjørnar Laabak

2. kandidat til Stortinget Østfold FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu