Stor brannfare - Ordføreren og leder av Teknisk utvalg ignorerer brannsikkerheten!

oktober 10, 2016
Bjørnar Laabak

Etter brannlovgivningen har eier av eiendom det overordnede ansvaret for brannsikkerheten.
Slik romleiren i Kjæråsen fremstår i dag, noen uker etter campingplassvedtaket, vil den brenne ned på noen minutter om det oppstår brann.
Ordføreren og leder av Teknisk utvalg bør snarest påse at brannsjefens kommentar til siste dispensasjon følges opp.
Antall vogner har økt, og avstand mellom vogner og nyinstallerte brakker er ikke i tråd med forskrifter.

Utvalgslederen i Teknisk utvalg,sammen med ordføreren og øvrige rødgrønne politikere, banker gjennom dispensasjon!
Kommunens adgang til å gi dispensasjon er begrenset. Selv om saksdokumentene i bystyret, sak 42/16, i april 2016, listet opp entydig konklusjoner etter befaring, ble dette ikke hensyntatt i Aps vurdering da ny dispensasjon skulle gis. I dispensasjonssøknaden 13/5-2016 er det ikke redegjort for erfaringene kommunen har gjort seg de to årene campingplassen har eksistert. Romleieren skulle for enhver pris opprettholdes enda saksdokumentene redegjorde for de ulempene leiren medfører: Små barn oppholder seg i leiren, utviste personer oppholder seg i leirern, forsøpling av området, deler av leiren brukes som "friluftstoalett", liten avstand mellom vognene og brannforskriften brytes, søppel med stor brannenergi oppbevares i leiren.

Lovlighetsklage fra FrP etter bystyrets vedtak 21/4-2016
Det var med bakgrunn i rapportene fra ulike instanser FrP sendte lovlighetsklage til Fylkesmannen.
Fylkesmannen derimot mente vedtaket om fornyet dispensasjon er fattet lovlig.
Det kan godt være at selve vedtaket fra de rødgrønne er lovlig, men å gi dispensasjon til seg selv til tross for observasjoner og rapporter fra ulike myndighetsområder på det nivået vi ser i denne saken er svært underlig.

Det var tilbake i 2014 at Ap og øvrige rødgrønne partier med ordføreren i spissen etablerte campingplass ved Kjæråsen for romfolket som oppholdt seg på ulike steder i byen. Tiltaket skulle gi romfolket tak over hodet slik at ulike former for camping i distriktet ble forhindret. Det kom sterke klager etter kort tid fra naboer om etableringen.
Ordføreren løste denne klagingen med å instruere kommunen til å kjøpe eiendommen Lislebyveien 101 b. Etter dette kjøpet har ingen naboer klaget.

Det minste man kan forvente enten man har stemt for eller mot om kommunen, med ordfører i spissen, skal drive egen campingplass på dispensasjon, er at brannforskriftene følges. Skulle det bryte ut brann, slik leiren i dag fremstår, er det helt og holdent eiendommens eier sitt ansvar.

Bjørnar Laabak
Gruppeleder
Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu