Viktig vedtak av Bystyret!

desember 3, 2015

FrP har nå endelig fått flertall for at det er nødvendig å skaffe oversikt over utgiftene til flyktninger i Fredrikstad.

Ap, SV, SP, Bym og pensjonistpartiet vedtar flyktningregnskap for 2015. Kostnadene i 2015 skal dokumenteres. Tilstrømming av barn med hjelpebehov er ikke budsjettert og her vil de redusere hjelpen til andre barn.

Det pågår en kartlegging av nødvendige tiltak i forbindelse med opptrapping av bosetting som foreløpig ikke er budsjettert.

Bystyret har vedtatt følgende: - Det skal utarbeides en rapport for 2015 om kommunenes utgifter til bosetting og integrering av flyktninger. Fredrikstad kommune skal gjennom dette få kartlagt utgifter til sosialhjelp og introduksjonsstønad, integreringstiltak og administrasjon av disse samt voksenopplæring.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu