Angiveri eller opplysningsplikt?

august 21, 2017

Ap bruker ord som angiveri og diskriminering etter at Innvandrings- og integreringsministeren oppfordret til å melde fra om barn som har vært på ferie i hjemlandet. Dette til tross for at sommerferien er høysesong for at barn- og unge kan bli utsatt for tvangsekteskap, ufrivillig forlovelse, kjønnslemlestelse eller bli etterlatt i utlandet mot sin vilje, og personer som har fått opphold og beskyttelse i Norge drar på ferie til hjemlandet. Det er helt legitimt av en minister å oppfordre til at offentlige og privat ansatte som jobber med barn gir opplysninger dersom de blir kjent med slike forhold.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har for tiden, i følge Nettavisen,  78 saker gående der personer som hevder de trenger beskyttelse i Norge, har reist på ferie til hjemlandet straks de har fått innvilget opphold.

Ferie er risikotid for mange. Enkelte pulter står tomme når skolen starter opp. Hvert år sendes barn og unge til utlandet mot sin vilje. Noen må fortsette skolegangen i hjemlandet for å lære mer om familiens kulturelle tradisjoner og verdier. I manhge av disse tilfellene er det opplysningsplikt og avvergelsesplikt.

Asyltallene i Norge er nå de laveste på 20 år, FrP har bidratt til historisk innstramming i asylpolitikken, og over 25 000 personer uten lovlig opphold i Norge har blitt returnert. FrP jobber for at dagens asylsystem endres slik at flere kan søke beskyttelse gjennom asylmottak utenfor Europas grenser som er helt nødvendig for en kontrollert asyltilstrømming.

At Ap velger å fremstille Innvandring- og integreringsminister Sylvi Listhaugs oppfordring, om å melde fra om barns reiser til hjemlandet, som angiveri og diskriminering, er sånn jeg ser det, et bevis på at Ap ikke tar på alvor at personer blir innvilget opphold uten reelt beskyttelsesbehov. Det må kunne diskuteres graden av beskyttelsesbehov dersom personer ferierer i hjemlandet.

I 2016 behandlet Utdanningsetaten i Oslo 50 saker der elever ikke møtte opp til skolestart fordi de var etterlatt i utlandet av sine foreldre av ulike årsaker.

Aps forunderlige retorikk om å vise til rettferdighet, tillit og frihet i sin iver etter å "sværte" Listhaug viser bare at et Ap-styrt Norge i dag ville medføre fullstendig kaos i asyl- og innvandringspolitikken. Sverige har hatt slik tilnærming til asylstrømmen som Ap og de rødgrønne legger opp til, men vi kan se at det ikke er problemfritt. Asylsystemet i Sverige hadde en kostnad på over 70 milliarder i 2016. Til sammenligning brukte verdenssamfunnet noe over 60 milliarder på arbeidet rettet mot de noe over 60 millioner flyktningene i verden. Det siste Norge trenger er et nytt innvandringseksperiment fra Ap. Vi må unngå å komme i en situasjon som Sverige der 500 000 asylsøkere har kommet siste fem årene.

Norge bidrar vesentlig i internasjonalt arbeid for verdens flyktninger, det skal Norge fortsette med, og Norge skal fortsatt være med i FNs kvoteflyktningsordning. FrP ønsker at Norge som et rikt land bidrar i fattige regioner med å håndtere de regionale flyktningestrømmer slik at tilstrømming til Norge begrenses.

FrP er eneste garantisten for at disse vanskelige spørsmålene ikke feies under teppet!

Bjørnar Laabak

Stortingskandidat nr. 3 for Østfold FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu