Ap-Ottesen - det blir for enkelt!

august 23, 2017

Ap-Ottesen ønsker å fjerne bommene, men Ap vil ikke støtte FrP sine forslag i Stortinget. Han har glemt at Ap ikke ville fjerne passasjertaket på Rygge, og han støtter Aps budsjett på 1,6 milliarder i passasjeravgift.

Han mener i Fredriksstad Blad at FrP har sviktet, men er det ikke sånn at FrP har bidratt til en rekke forbedringer han er for, men som han stemmer i mot?

Ottesen og Ap burde svare på disse spørsmålene undertegnede har stilt, men som Ottesen ikke besvarer.

Vil Ap støtte Frp i å finansiere veiene med 100 prosent statlige midler?
Var det Ap som innførte den forrige seteavgiften på over 250 kr per flysete?
Har Ap budsjettert med flypassasjeravgiften på 80 kr?
Ville LO og Ap boikotte Ryanair?
Bestemte Ap passasjertak på Rygge?
Har Ap doblet eiendomsskatten i Fredrikstad kommune siden 2011?
Skal Ap øke skatt til folk flest med 15 milliarder?
Vil Ap øke drivstoffavgiftene med 5 kroner per liter sammen med Rødt?
Vil Ap reversere reduserte bilavgifter?
Vil Ap innføre ny avkorting av pensjonen til gifte og samboende pensjonister? Og er det riktig at 1,6 milliarder av de 15 milliarder i skatteøkning vil ramme vanlige pensjonister?

FrP vil fortsette å redusere skatter og avgifter. FrP vil fortsatt jobbe for mer vei og bane med høyest mulig statlig finansiering, helst 100 prosent.

Arbeidsledigheten i Norge går ned, skattebyrden er redusert og skatteinntektene i Norge går opp. Bare i år vil det komme fire milliarder mer inn i skatt enn tidligere beregnet, det betyr rundt 60 millioner mer til Fredrikstad kommune. Realveksten til kommunene er vesentlig bedre med sittende regjering enn de åtte årene med Ap-regjering fra 2005-2013.

Jeg forstår at Ottesen og Ap prøver å sette FrP i et dårlig lys, men her bommer han både på omtalen av bom og i sin kunnskap om demokratiske prosesser.

De fleste forstår vel egentlig ikke hva Ap vil. Når det meste av kjernesakene til Ap er ivaretatt av sittende regjering har de bare skattekuttpratet igjen. Men det er bare det at de fleste har fått det bedre under H/FrP-regjeringen som igjen medfører at Aps sutring ikke biter på folk. Når Ap har snakket om dugnad og fellesskap har folk flest forstått at det egentlig betyr mer til makta ( Ap) og mindre til folk.

Bjørnar Laabak

Stortingskandidat nr. 3

Østfold FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu