Vinn-vinn med Fremskrittspartiet!

juni 29, 2015

Fra 10. august kan vi stemme på Rådhuset! Om du passer på en dag du er i byen kan du være sofasitter i september 🙂 STEM på meg og Fremskrittspartiet - forhåndsvalg eller 13-14 september!

https://www.fredrikstad.kommune.no/no/eDemokrati/Valgno/Apningstider-forhandsstemming-2015/

Fremskrittspartiet Fredrikstad har jobbet for, og vil jobbe for, enkeltpersoner og enkeltsaker. Vi bidrar til at mange innbyggere blir hørt.

Vi skal fortsette å sette små og store innbyggere i fokus. Vi vil satse enda mer på barna og ungdommen vår, barnehager, skole, idrett og hjelpetjenester som bidrar til god oppvekst.

Vi vil fortsette å sette unge og eldre, som har omsorgs- og tjenestebehov øverst på prioriteringlista for tjenester kommunen skal utføre.

Vi vil redusere og fjerne eiendomsskatten samtidig som oppvekst- og omsorgstjenestene forbedres!
Om du er i tvil om vi greier det - gi oss din stemme - prøv oss!

Har du byggesøknad eller andre søknader vil Fremskrittspartiet at du skal få raske positive svar. Vi har med oss et JA-stempel til kommunen om vi vinner valget!

Du har ingen ting å tape - det blir en vinn-vinn!

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu