Nei takk til svenske tilstander i Norge

august 31, 2017

Forrige valgkamp var Ap i Sverige for å lære om privatskoler. I denne valgkampen er FrP i Sverige for lære om hvordan vårt naboland håndterer "særlig utsatte områder", hvordan parallelle samfunn fungerer med hensyn til vold, islamsk ekstremisme, politiets mulighet til å utføre sine oppdrag og innbyggernes  manglende vilje mot å delta i rettsprosesser.

En svensk politirapport, som ble fremlagt i juni 2017, definerer fire hovedutfordringer og vekter deretter områder i forhold til hvor mange av disse som treffer:

  • Innbyggernes uvilje mot å delta i rettsprosesser
  • politiets mulighet til å utføre sitt oppdrag
  • Eventuelle parallelle samfunnsstrukturer
  • Ekstremisme, særlig voldsforherligende islamsk ekstremisme

Rapporten konkluderer at 23 områder i Sverige kommer i kategorien særlig utsatt område, 6 områder defineres som risikoområde og 32 områder som utsatt område - tilsammen 61 områder.

Begrepet "no-go"-soner  kommer ikke fra politiets rapport, men uttrykket har blitt brukt i den svenske debatten om politiets utfordringer i forsteder og bydeler.

Er det mer politisk korrekt at Ap er i Sverige og "studerer" nedleggelser av privatdrevne skoler, og at den svenske statsministeren deltar på Aps landsmøte enn at vår Innvandrings- og integreringsminister drar på studiebesøk for å lære om et vesentlig mer alvorlig samfunnsområde? Sånn jeg ser det forsterker utfordringene seg når sveriges migrasjonsminister og visejustisminister ikke ønsker besøk av sin norske kollega.

Det er veldig mange, langt ut over de som er medlemmer av FrP, som mener vår minister er modig, står i stormen, og representerer en av de viktigste utfordringene for fremtiden. Hun setter problemene på dagsordenen og hennes arbeid bidrar med stor sannsynlighet til at vi ikke kommer til å se svenske tilstander i Norge.

Mange reagerer på FrPs ønske om å forby hijab i grunnskolen. Flere av partilederne har svart at de er enige i prinsippet, men ønsker at dette løser seg gjennom dialog. En liten sak kanskje, men det er jo nettopp mangelen på politisk mot- og vilje til å kreve likebehandling av gutter- og jenter, menn- og kvinner, kravene til å etterleve de norske verdifulle normene- og reglene som  gjør at parallelle samfunn kan vokse til å bli et problem.

Det er mange som bruker uttrykket verdivalg. Ja denne gangen er det virkelig det.

Bjørnar Laabak

Stortingskandidat nr. 3

Østfold FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu