Det er i lokalvalget mye avgjøres - også i Torsnes

februar 9, 2019

Fredrikstad FrP vil ikke nedlegge Torsnes sykehjem. Det ser ut som om Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartier vedtar nedleggelse.

I september er det valg. Ved forrige valg i 2015 var det 1 173 stemmeberettigede i Torsnes, 593 menn og 580 kvinner. Det var bare 612, eller 52 prosent av de stemmeberettigede som stemte, 48 prosent stemte på Ap, som nå mener Torsnes er usentralt og at sykehjemmet bør nedlegges. Ap legger 10 millioner på bordet for gratis buss i tre måneder etter bomringen starter, men det skal ikke gjelde i Torsnes.

I stortingsvalget var det færre som stemte på Ap enda det var flere som stemte totalt sett.  Hele 797 personer leverte stemmen sin i stortingsvalget.

FrP fikk 12,5 prosent oppslutning i 2015 og 18,7 prosent i 2017.

Ap bestemmer det meste i Fredrikstad. De skal behandle Omsorgsplanen i løpet av februar/mars, og det er ikke framkommet noe som tilsier at de vil endre innstilling. Torsnes og Emil Mørch blir sannsynlig nedlagt mot FrPs stemmer.

FrP la begge sykehjemmene inn i budsjettet for 2019-2022. Inndekning for kostnaden tok vi fra flere andre poster, bl.a 17,7 millioner som er kostnadsøkning for bosetting av flyktninger. I tillegg justerte vi en av tilskuddsordningene som kommunen hadde budsjettert for lavt.

Videre vil FrP fortsette arbeidet mot bomring, mot ytterligere bypakkekostnader, mot nedleggelse av sykehjemsplasser, presse på for bygging av Onsøyheimen, reduksjon av eiendomsskatten, endring av bestemmelser i arealplanen (der Torsnes blir omtalt som usentralt) og mye mye mer som omhandler innbyggerne.

Ap har nok endret seg etter kommunesammenslåingen i 1994 til å bli et sentrumsparti. Kommunedelene Kråkerøy, Borge, Rolvsøy og Onsøy  stenges ute fra sentrum, det må betales inngangspenger til Aps satsing på sentrum. Annekteringen av kommunedelene har nå gått over til neglisjering.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu