Formannskapsmøte - det nærmer seg valg!

juni 4, 2015

I behandlingen av årsregnskapet for kommunen med over 80 millioner i overskudd liker Ap-siden lite at de blir minnet på de store velferdskuttene de har gjennomført siste halvannet år.

Først la de ned 12-15 dagtidsplasser for mennesker med nedsatt funksjonsevne, deretter en rekke dagtilbud til eldre.

I formannskapet legger de tilbake midler som kan opprette det de selv har lagt ned. Det er fint, men de kunne samtidig vært litt ydmyke og innrømmet at de har gjennomført velferdskutt.

De åpner i tillegg dagtilbud på Østsiden sykehjem etter press fra demensforeningen.

Kort og godt har Ap-flertallet økt eiendomsskatten, hatt flaks med rentenivå og finanspostene, de har økt administrative utgifter og kuttet tjenestetilbud - sykefraværet er i tillegg dramatisk høy.

Fint at kommunen har overskudd. Er redd mange "svake" hadde måttet betale prisen om det hadde vært underskudd. Politisk sett har Ap, slik jeg ser det, ikke evnet å endre driften i kommunen - derfor har mange innbyggere grunn til å puste lettet ut at det ikke kommer kutt i tjenestene nå!

Bjørnar Laabak

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu