Fredrikstad FrP vil ha jordkabel fra Kråkerøy til Hvaler

september 17, 2017

Olje- og energidepartementet har i sitt svarbrev på klage vedrørende ny kraftledning Kråkerøy - Hvaler, i september 2017, åpnet for at Hafslund og kommunene kan bli enige om at kabelen legges som jordkabel. Nå er det politikerne som skal bestemme om denne muligheten benyttes. Fredrikstad FrP mener det er riktig å bruke kommunale penger på dette prosjektet.

Fredrikstad FrP mener kommunen skal bidra til at hele strekningen legges som jordkabel både med begrunnelse gravlund og friluftsliv, men også at 132 kV master har en vesentlig størrelse, og må regnes som et inngrep i landskapet- turistveien til Hvaler og nasjonalparken.

Hafslund mener merkostnaden for jordkabel fra Ulvedalen forbi Kråkerøy kirke over Femdal og Lunde vil være 12 millioner kroner. Fredrikstad FrP oppfatter at dette er den totale merkostnaden da de første 1600 meterne er allerede planlagt som jordkabel i Hafslunds prosjekt.

Elektromagnetisk feltstyrke fra 132 kV kraftledning, eventuell helserisiko, avstand til kabel, mikrotesla og Statens stråleverns vurderinger har vært grunnlag for vesentlige drøftinger tidligere, også i Fredrikstad. Flere land opererer med vesentlige avstandsbestemmelser til kraftledninger fordi det beviselig er større forekomster av leukemi hos barn i boliger nær kraftledninger. Mange mener helserisikoen er uavklart. De fleste av oss husker godt Årum med usikkerheten rundt kreftforekomster. Det er nå igjen riktig tidspunkt å ta Årum med i debatten vi skal ha i forhold til Kråkerøy.

Fredrikstad kommune hadde 150 millioner i overskudd for 2016. Inntekten fra eiendomsskatten alene var 242 millioner. I tillegg er skatteinngang i 2017 forventet å bli bedre enn budsjett. Fredrikstad FrP mener derfor at både ny ledning Kråkerøy- Hvaler og eksisterende luftstrekk på Årum skal legges som jordkabel. Pengene hentes fra kommunalt fritt disposisjonsfond. Det handler om politisk vilje. Dersom det finnes andre steder beboere opplever utrygghet i forhold til høyspent må dette vurderes i tillegg.

Bjørnar Laabak
Fredrikstad FrP bystyregruppe

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu