Med rødgrønt flertall er folk flest i mindretall! Det kan du som velger endre på!

juli 9, 2015

Kjære velger
Om du vil ha personer i politisk ledelse som snakker DIN sak skal du stemme på oss i Fremskrittspartiet.
Om du mener innbyggerne skal settes som førsteprioritet - da skal du stemme på Fremskrittspartiet
Mener du at politikere og ordførere skal være en del av folket - da skal du stemme på Fremskrittspartiet

Mener du vi skal prioritere skole, idrett- og andre aktiviteter for barn og unge i Fredrikstad kan du være sikker på at Fremskrittspartiet er rett pari for deg å stemme på.

Mener du at våre eldre, funksjonshemmede og andre som trenger bistand i hverdagen skal ha skikkelige tjenester er det Fremskrittspartiet du skal stemme på.

Mener du kommunen skal være positive, enkle og raske overfor bedrifter og andre som vil etablere seg i byen må du stemme på JA-partiet Fremskrittspartiet.

Skal vi ha tilstrekkelig med parkering for å kunne handle i by'n som ikke koster skjorta? Stem Fremskrittspartiet.

Mener du kommunen driver med masse rare ting som koster penger og som godt kan kuttes ut - ja da er Fremskrittspartiet enig med deg. Vi vil ikke bruke skattepenger på unødvendige administrative ting og tang. Stem på oss!

Mener du kommunen kan slanke seg slik at vi får mer penger til barn- unge og eldre? Færre folk bak pc'ene og flere hender i tjenestene? Ja da skal du stemme Fremskrittspartiet.

Mener du eiendomsskatten bør reduseres og fjernes. Da er Fremskrittspartiet det du skal stemme. Vi er alene om å mene at det er mulig.

Mener du at Fredrikstad skal si nei til å bosette flere flyktninger fordi utfordringene er store i dag og de blir enda større i årene som kommer. Da skal du stemme på Fremskrittspartiet.

Om du mener kutt i tjenestene, høyt sykefravær,færre og dyrere parkeringsplasser i by'n, prioritet først og fremst på de som er organisert i LO. Synes du det er greit at LO bestemmer hvordan politikerne skal styre? Synes du det er greit at dagtilbudene til eldre og funksjonshemmede legges ned for å spare penger samtidig som kommunen bosetter hundrevis av flyktninger som trenger bolig og som flesteparten lever av sosialhjelp etter kort tid i byen vår? 260 flere skal bosettes innen utgangen av 2017! Enda vi har nesten 100 fredrikstadinnbyggere som mangler bolig! Om du synes det er greit skal du stemme på Ap, SV, Pensjonistpartiet eller Bymiljølista. De sier ikke hva de skal kutte av tjenester nå, men kutte må de! Om du mener det IKKE er greit skal du stemme på Fremskrittspartiet!

Bruk stemmeretten din. Bidra til å få slutt på Ap/LO-arrogansen. Stem på Fremskrittspartiet både fordi vi vil representere folket i politikken, men også som et spark til LO som opptrer som landets ledende politiske parti! Med rødgrønt flertall er folket i mindretall!

Godt valg!

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu