Regjeringen overfører mer penger til Nedre Glomma

juli 9, 2015

10 millioner mer til å bedre fremkommelighet for folk. Jeg mener vi skal bruke disse pengene på å bedre minibusstilbudet til- fra og gjennom sentrum.

Belønningsmidler kan benyttes til å øke satsingen på minibuss i og rundt sentrum

Regjeringen overfører ytterligere 10 millioner belønningskroner til Nedre Glomma i 2015. Formålet med belønningsordningen for kollektivtransport i større byområder er å stimulere til bedre fremkommelighet, miljø og helse, ved å dempe veksten i behovet for motorisert transport og øke antallet kollektivreiser. Jeg er i mot den mangeårige rødgrønne kampanjen om mindre bilbruk. Restriktiv parkeringspolitikk medfører "økt letekjøring" og dårlige vilkår for næringsdrivende. Vi må derfor gjøre begge deler, mer gateparkering i handlegatene og økt frekvens på minibuss til, fra og gjennom sentrum.

Bedre kollektiv og mindre bilbruk er rødgrønn retorikk som jeg tidligere har kritisert. Vi må tilrettelegge for bil samtidig som kollektivtilbudet blir et reelt valg for den enkelte. Videre mener jeg at sykkel- og gange er trafikksikkerhetstiltak, men å sykle eller gå skal ikke påtvinges folk gjennom dyre parkeringsavgifter og dårlig tilgjengelighet for bil.

Vi skal jobbe for å redusere parkering- og bomkostnader, vi vi vil ikke være med på restriktive tiltak mot bilistene. Vi ønsker bedre kollektivtilbud der det er viktig og riktig, men basert på at tilbudet er slik at den enkelte ønsker og velger å reise kollektivt. For bare et par år siden var minibusstilbudet under sterkt press og planen var å legge tilbudet ned, men fordi Fredrikstad FrP reagerte ble tilbudet opprettholdt.

I Fredrikstad er det innført gratis ferge. Mitt forslag vil være at de ekstra belønningsmidlene benyttes til å styrke minibusstilbudet i og rundt Fredrikstad sentrum. Knutepunktene Ørebekk, Ambjørnrød, Dikeveien, Brohodet, Kråkerøy og fergeleiene bør ha kontinuerlig kjøring av minibuss til og fra sentrum. Buss- og ferge for en tier ville kanskje øke bruk av kollektiv fordi folk selv velger dette. Da må tilbudet være bedre for flere enn i dag.

Fremskrittspartiet vil jobbe for bedre parkeringsforhold i sentrum i tillegg til et bedre tilpasset kollektivtilbud.

Bjørnar Laabak
Ordførerkandidat
Fremskrittspartiet Fredrikstad

Innlegget har stått på trykk i Fredriksstad Blad/replikk 09.07.2015 og Demokraten/leserbrev 09.07.2015

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu