Omsorgstilbud i Fredrikstad

august 13, 2015

Det har vært til dels stor uenighet mellom partiene om hvordan innsparingene skulle gjennomføres. Det er ikke etterrettelig av Andreassen å hevde at det har manglet på forslag og innspill fra andre partier i utvalget.

Leif Egil Andreassen Ap mener at de personer eller politikere, som ikke sitter i Helse- og velferdsutvalget, skal holde seg for gode til å rette søkelyset på kritikkverdige forhold i omsorgssektoren. Han mener det ikke er noen grunn til bekymring da omsorgstilbudet i kommunen fungerer godt nok. Dette føyer seg inn i Aps metodikk der hverken ansatte, organisasjoner, pårørende, innbyggere generelt eller andre politikere skal reflektere over hva som ikke fungerer. Andreassen er overhodet ikke interessert i innspill, han konstaterer at omsorgen er god nok!

Perioden fra tidlig i 2013 har vært en ekstra stor utfordring. Bystyret har vært nødt til å vedta innstramminger, og Helse- og velferdsutvalget har bestemt hvordan innsparingene skulle gjennomføres. Det har vært til dels stor uenighet mellom partiene om hvordan innsparingene skulle gjennomføres. Det er ikke etterrettelig av Andreassen å hevde at det har manglet på forslag og innspill fra andre partier i utvalget.

Seksjonen drives totalt sett med over to milliarder kroner i kostnader. Det er ingen uenighet i utvalget om at det i det store og hele leveres gode tjenester til de aller fleste med behov.

Jeg mener allikevel det er en dårlig strategi at en ikke er lydhør i forhold til «mange» som ikke opplever sin tjeneste og sin hverdag like god som nestlederen i hovedutvalget. For den enkelte som opplever at hjemmesykepleien ikke kommer, at dagtilbudet legges ned, at det stadig er forskjellige personer som kommer inn i hjemmet, eller pårørende som er bekymret for sønnen, datteren eller foreldres hverdag når kommunen skal spare penger og tilbud reduseres.

Fredrikstad FrP har aktivt bidratt i utvalget og vi er så pass frimodige og hevder at vi har utgjort en forskjell. Vi mener i tillegg at vi har bedre løsninger enn Ap på flere områder som ville gi en enda bedre tjeneste til innbyggerne som har omsorgsbehov.

All honnør til Arbeiderpartiet og øvrige rødgrønne partier for at de opprettet noen av de tjenestene de selv hadde nedlagt i Bystyret så sent som i juni 2015. Jeg mener det er to årsaker til Aps snuoperasjon, press fra FrP og det er kommunevalg i september.

Fredrikstad FrP vil uten unntak videreføre gode omsorgstjenester i kommunen. Vi har i vårt handlingsprogram lagt vekt på at sykefraværet må reduseres, vi vil benytte konkurranseutsetting som virkemiddel til å forbedre tjenestene og for å gi innbyggere valgfrihet til å velge innenfor noen områder. Vi har også fremmet forslag i Bystyret om å søke om å bli en av forsøkskommunene for statlig finansiering av eldreomsorgen, men det har sittende Ap-flertall i Fredrikstad blankt avvist. Her må FrP vinne fram i valget om kommunen skal søke.

Bjørnar Laabak
Ordførerkandidat
Fredrikstad FrP

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu