Ordføreren legger ned 50 arbeidsplasser med et pennestrøk!

juni 27, 2018

Fredrikstad FrP vil anmode om at de to utestedenes skjenkebevilling videreføres inntil tilsvar og klagefrist for innehaver kan imøtekommes, samt at det legges frem ny sak etter gjennomgang av de ulike påstandene i saksfremlegget.

Formannskapet skal behandle søknader om skjenkebevilling fra OMG Norway og Ocean Club torsdag 28.6.2018. Rådmannens omtale av begge virksomhetene er svært negativ. Begge utestedene har levert skatteattester som viser null i restanser på søknadstidspunkt slik det forventes. Allikevel problematiserer rådmannen f.eks at enkeltinnbetalinger er betalt for sent, som for søknaden i seg selv er irrelevant. Det problematiseres også saker som ligger utenfor det som er relevant for å vedta skjenkebevilling. Vedtar formannskapet det rådmannen og ordfører her innstiller på må begge bedriftene legge ned fra 1. juli. Nær 50 arbeidsplasser forsvinner og det oppstår tomme lokaler på brygga. Det ønsker ikke undertegnede å være med på. Fredrikstad FrP vil anmode om at de to utestedenes skjenkebevilling videreføres inntil tilsvar og klagefrist for innehaver kan imøtekommes, samt at det legges frem ny sak etter gjennomgang av de ulike påstandene i saksfremlegget.

Det mest alvorlige er tildelingen av åtte prikker til OMG for påstått hindring av kontroll og omtalen av bevillingssøker som uegnet. Dette forsterker rådmannens og ordførers negative innstilling. Politiet har ikke innvendinger som skulle tilsi at bevillingsmyndigheten skulle avslå søknadene. Det er de åtte prikkene og sammenblandingen av de to virksomhetene som preger de to sakene.

Det er etter forskriften riktig å inndra skjenkebevillinger dersom bevillingshaver har blitt tildelt 12 prikker siste to år. «Straffen» er inndragelse for et tidsrom på en uke. Deretter starter bedriften opp med null prikker.

Ved gjennomgang av møtedokumentene til Kontrollutvalget for alkohol avholdt 12. juni. 2018 kan man se at utfylt kontrollrapport, utført av Trygg 24, ikke er påført hindring av kommunal kontroll, men det står at kontrollørene har hatt svært god dialog ved kontrollen. Kontrollrapporten er et dokument som skrives før kontrollørene forlater stedet, i dette tilfellet 7.4.18.

Den 12.4.2018, fem dager etter kontrollen utarbeider daglig leder i Trygg 24, fra sitt kontor, en tilleggsrapport. Denne rapporten sier også at dialogen med ansatte var svært god. Men tilleggsrapporten beskriver og problematiserer at personell ved OMG mente at en av kontrollørene var beruset. Etter at politiet kom til stedet ble det bekreftet at kontrolløren hadde 0,0 i promille. Altså har skjenkekontrollen i seg selv ikke vært problemet, men mistanken om at en kontrollør var beruset.

Kontrollutvalget for alkohol tildeler 4 prikker fordi en svært beruset person oppholdt seg ved et av bordene denne kvelden som ikke hadde blitt skjenket av bartenderne, men av en kamerat. Utvalget tildeler 8 prikker for å ha hindret kontroll. Leser man rapporten fra stedet den 7.4.18 er det ikke krysset av for hinder, men at dialogen var svært god. Derimot beskriver tilleggsrapporten at det ble en konflikt fordi ansatte mente en av kontrollørene var beruset. Det innebærer, slik jeg ser det, at utesteder må vokte seg vel for å «varsle» om mistanke om avvik. Tilleggsrapporten burde ikke hensyntas i denne sammenhengen.

Konsekvensen av at noen stiller spørsmål om kontrollørers fremtreden, i dette tilfellet, er at nær 50 arbeidsplasser opphører allerede 1. juli.

Vidar Schei uttaler seg til Fredriksstad blad 28. juni 2017, han mente både OMG og Ocean burde mistet godkjenning for skjenking i juni 2017. Han stempler begge bedriftene som useriøse cowboy-virksomheter. Uttalelsene ble gitt etter at ny eier hadde nedbetalt flere millioner i gjeld etter forrige eier, og verken OMG eller Ocean hadde utestående moms, skatt eller arbeidsgiveravgift. Altså et direkte useriøst angrep, som sannsynlig er mer et personlig anliggende angrep enn driften av utestedene. Vidar Schei er leder av LO, han sitter i bystyret som representant for Arbeiderpartiet. Om Schei sin beskrivelse har hatt betydning for oppfølgingen av OMG og Ocean kan jeg ikke påstå.

En innbygger som søkte hjelp i en annen sak for en tid tilbake fortalte meg at han fikk beskjed av annen saksbehandler at det er noen i kommunen som ikke vil deg vel.

Bjørnar Laabak er gruppeleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe i Fredrikstad, 1. vararepresentant til Stortinget fra valgdistrikt Østfold og er medlem av en rekke styrer, råd og utvalg.
Bjørnar Laabak
Om BjørnarKontakt
crossmenu