Loading...
Gruppeleder for Fredrikstad FRP 2017-05-19T09:35:49+00:00
3105, 2019

Fredrikstad FrP mener støtteordninger for bompasseringer for lavinntektsfamilier er å utøve makt!

By | mai 31st, 2019|Categories: Diverse|

Det er stigmatiserende å innføre bompenger for så å be folk søke støtte. Det er et maktovergrep. Jeg mener vi heller skal si nei til bomfinansiering. Jeg forstår at lokalpolitikere ønsker å komme innbyggere i [...]

2002, 2019

Emil Mørchs Minne er billigst av alle sykehjemmene i Fredrikstad – allikevel vil Ap nedlegge plassene

By | februar 20th, 2019|Categories: Diverse|

Helse- og velferdsutvalget skal neste uke behandle sak om omprioritering av heldøgns omsorgsplasser i 2019. Utvalgsleder innstiller på at sykehjemmet i Torsnes videreføres, men det skal nedlegges 30 plasser ved Emil Mørchs Minne. Begrunnelsen for [...]

2002, 2019

Fortsatt stor betydning for folk flest med FrP i regjering

By | februar 20th, 2019|Categories: Diverse|

Etter 2013 med ny regjering har mye blitt bedre for folk flest. Skattetrykket er senket, arveavgiften er borte, formuesskatten er redusert, eiendomsskatteloven endres, bilavgifter er redusert, lavere avkortning av pensjonen til gifte- og samboende pensjonister, [...]

902, 2019

Det er i lokalvalget mye avgjøres – også i Torsnes

By | februar 9th, 2019|Categories: Diverse|

Fredrikstad FrP vil ikke nedlegge Torsnes sykehjem. Det ser ut som om Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartier vedtar nedleggelse. I september er det valg. Ved forrige valg i 2015 var det 1 173 stemmeberettigede i Torsnes, [...]