hits
Loading...
Gruppeleder for Fredrikstad FRP 2017-05-19T09:35:49+00:00
2002, 2019

Emil Mørchs Minne er billigst av alle sykehjemmene i Fredrikstad – allikevel vil Ap nedlegge plassene

By | februar 20th, 2019|Categories: Diverse|

Helse- og velferdsutvalget skal neste uke behandle sak om omprioritering av heldøgns omsorgsplasser i 2019. Utvalgsleder innstiller på at sykehjemmet i Torsnes videreføres, men det skal nedlegges 30 plasser ved Emil Mørchs Minne. Begrunnelsen for [...]

2002, 2019

Fortsatt stor betydning for folk flest med FrP i regjering

By | februar 20th, 2019|Categories: Diverse|

Etter 2013 med ny regjering har mye blitt bedre for folk flest. Skattetrykket er senket, arveavgiften er borte, formuesskatten er redusert, eiendomsskatteloven endres, bilavgifter er redusert, lavere avkortning av pensjonen til gifte- og samboende pensjonister, [...]

902, 2019

Det er i lokalvalget mye avgjøres – også i Torsnes

By | februar 9th, 2019|Categories: Diverse|

Fredrikstad FrP vil ikke nedlegge Torsnes sykehjem. Det ser ut som om Arbeiderpartiet og deres samarbeidspartier vedtar nedleggelse. I september er det valg. Ved forrige valg i 2015 var det 1 173 stemmeberettigede i Torsnes, [...]

102, 2019

Bosatte personer fra Afrika og Asia mottar mer enn halvparten av all sosialhjelp

By | februar 1st, 2019|Categories: Diverse|

I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) blir 56 prosent av sosialhjelpen i Norge utbetalt til innvandrere, 71 prosent i Oslo. Vet ikke andelen i Fredrikstad. På landsbasis er 86 prosent av de 56 prosentene utbetalinger til [...]

2706, 2018

Ordføreren legger ned 50 arbeidsplasser med et pennestrøk!

By | juni 27th, 2018|Categories: Diverse|

Fredrikstad FrP vil anmode om at de to utestedenes skjenkebevilling videreføres inntil tilsvar og klagefrist for innehaver kan imøtekommes, samt at det legges frem ny sak etter gjennomgang av de ulike påstandene i saksfremlegget.   [...]

1502, 2018

LO-Lervik i Østfold mangler kunnskap- og han skader debatten om Rygge

By | februar 15th, 2018|Categories: Diverse|

LO forfekter fortsatt at passasjeravgiften var grunnen til at Ryanair reduserte flyvningene på Rygge. Det er feil. Hadde jeg vært medlem i LO hadde jeg forlengst meldt meg ut. Han langer ut mot FrPs stortingsrepresentanter [...]